جزئیات بسته حمایتی مسکن – کمپ خبر خبر اعلام شد


پروانه اصلانی گفت: بسته فعلی حمایت و ساماندهی مسکن در جلسه دولت با هدف تنظیم بازار مسکن و اجاره، حمایت مستاجران و تشویق مالکان قانونی و توجه به لزوم تکمیل و به روز رسانی اطلاعات املاک، اموال ملی است. و سیستم های مسکن

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، یکی از مهم ترین بندهای بسته مصوب هیات وزیران درباره ساماندهی بازار مسکن و پرداخت اجاره بهای کمک مسکن است. ، ایجاد انگیزه برای صاحبان خانه، ارزیابی خدمات مشاوران املاک و ارتقای مهارت های فنی و شخصی آنها و کمک می کند.

بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف است سالانه با اعلام وزارت راه و شهرسازی و با رعایت شرایط مربوط و در سقف اعتبار مصوب، نسبت به راه اندازی مسکن مستاجران کمک کند.

همچنین بانک مرکزی باید شرایطی را فراهم کند که بنا به درخواست مستاجر، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و در مدت زمان تملک ملک تا زمان استرداد، امکان استرداد ملک را داشته باشد. سود به صورت ماهانه به بانک پرداخت می شود

موجودی پرداخت شده برای منفعت خانه ممکن است در سال بعد در صورت تغییر مدت پرداخت مستاجر تعدیل شود و در صورت درخواست مستاجر، مدت پرداخت ممکن است یک سال تمدید شود و در آینده افزایش یابد. سالها نیز طبق تصمیم بانک.

بیشتر بخوانید:

  • سرمایه گذاری مسکن مسکونی ۱۰۰ میلیون برای تهرانی ها + جزئیات و شرایط پذیرایی

متقاضیان از زیرساخت‌های این ماده با اولویت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانوار، خانواده‌های دارای سه فرزند یا بیشتر، زوج‌های جوان و خانوارهای بدون درآمد حسب مورد با توجه به وضعیت هر یک برخوردار خواهند شد. گروه اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه پشتیبانی مسکن، پس از اخذ کد انطباق امتیاز و ثبت در سامانه، به بانک های عامل اضافه می شوند.

همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته های پیشنهادی را با مفاد تشویقی از جمله پرداخت، مالیات بهسازی مسکن و مالیات صاحب خانه که دارای یکی است، تهیه کند. در شرایط زیر و به روش مناسب اقدام نمایید.ارسال به مرجع ذیصلاح.

مشاوره املاک خرید و فروش ملک بر اساس درصدی از ارزش فروش ملک مطابق با ماده (۶۴) قانون مالیات بر املاک مستقیم طبق تبصره ذیل و در مورد اجاره خانه ای بر اساس درصدی از ارزش اجاره بها مطابق ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم بر اساس قانون اصناف وضع می شود و کمیته نظارت هر شهرستان موظف است عوارض اخذ شده توسط کانون مشاوران املاک را ظرف یک مدت تعدیل کند. یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه در اجرای ماده ۵۱ قانون نظام صنفی.

کلیه قراردادهای ملکی باید در سامانه املاک ثبت شود و افراد باید کد کنترل دریافت کنند و در صورت عدم ثبت در سامانه خانه خالی محسوب می شوند.

۲۲۰