جزئیات آزادسازی ۱.۶ میلیارد دلار از بدهی عراق به ایرانبه گزارش همشهری آنلاین، یحیی آل اسحاق گفت: طلب ایران از عراق بدهی ای است که این کشور در ازای دسترسی به انرژی باید بپردازد که توسط وزارت نیرو و بانک مرکزی پیگیری می شود.

وی با بیان اینکه ۱.۶ میلیارد دلار ارز ایرانی آزاد شده است، گفت: بانک مرکزی باید تصمیم بگیرد که این پول را به صورت نقدی سفارش دهد یا با ارسال کالا برای خرید کالاهای وارداتی در کشور، کشور ثالث.

اسحاق با تاکید بر اینکه فروش انرژی به عراق هم اکنون در حال انجام است و در نتیجه جریان بدهی ها و پرداخت ها ادامه خواهد داشت، تاکید کرد: است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه بدهی عراق به ایران اموال دولتی است، گفت: بخشی از بدهی مربوط به خدمات فنی و مهندسین است که برای ارائه گزارش وضعیت و تایید نیاز به زمان دارد.

وی تاکید کرد: مذاکرات بین دو کشور به آرامی در حال انجام است و حداقل یک بار بدهی ها به صورت منظم پرداخت شده است.