تکواندوکاران اعزامی به المپیک ناشنوایان راه اندازی شد شدند – پایگاه خبری اطلاعات خوشایند


به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل اجتناب کرده اند ایرنا اجتناب کرده اند فدراسیون بازی های ناشنوایان؛ اردوی باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید متصل به اعزام خدمه سراسری تکواندو مراقبت از المپیک ۲۰۲۱ ناشنوایان در برزیل همراه خود راه اندازی شد نفرات اعزامی {در خانه} تکواندو در جاری برگزاری است.

در بخش دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کلاس کیوروگی دختران، مرضیه خوش احوال (تهران)، فاطمه زهرا زلیکانی (مازندران)، نسیبه شهبازی (کردستان)، مریم رحیمی(کرمانشاه) را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش پومسه مریم خدابنده (فارس) را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش آقایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیوروگی، علیرضا شریفی منش (تهران)، بهزاد امیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحید زینلی (اصفهان)، محمد زعفرانی (البرز) را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش پومسه مرتضی رضا صفت (گیلان) راهی برزیل خواهند شد.

اعظم درستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضا ایمان‌زاده (سرمربیان کیوروگی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگار ملامددخانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی صمدیان تبار(سرمربیان پومسه) تکواندوکاران ناشنوا را هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی می‌تدریجی.

اعضای خدمه سراسری تکواندو پسرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختران ناشنوایان کشورمان همراه خود سرپرستی غلامرضا عزیزی، ۱۳ اردیبهشت ماه تهران را به مکان تعطیلات کاشیاس دوسول برزیل توقف خواهندکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ۱۷ اردیبهشت ماه در مخالفت با حریفان شخصی صف آرایی خواهند کرد.