توصیه های معاون مشاور کاخ سفید این موضوع ایران را محرمانه نگه دارید!به گزارش همشهری آنلاین، محمد جمشیدی در واکنش به توئیت جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید درباره رویدادهای اخیر ایران، در توییتر خود نوشت: «به نام دکتر. دولت های خارجی را در نظر بگیرید که با شعر گفتن از آشوبگران حمایت می کنند.

یکی از نمایندگان سیاسی دفتر رئیس جمهور در ادامه این توئیت نوشت: مشاور مغرضانه ای که اخبار جعلی می دهد، شما را غیرقابل اعتماد می کند. برای ملاقات حضوری با ایران ۳۰ بار محرمانه.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی بایدن، درباره تداوم مداخله آمریکا در امور داخلی ایران و حمایت از آشوبگران گفت: ما در کنار آنها ایستاده ایم و در قبال کسانی که می خواهند با اعمال خشونت علیه آنها صدای خود را خاموش کنند، پاسخگو خواهیم بود.