توصیه مقامات سوئیسی به جوانان: دسته جمعی استحمام کنید!سیمونتا سوماروگا، وزیر انرژی سوئیس در مصاحبه با روزنامه سوئیسی “۲۰ Minuten” گفت: راهی که شهروندان می توانند در کاهش مصرف انرژی سهیم باشند، خاموش کردن رایانه در زمان عدم استفاده است. به آن نیاز دارید، چراغ ها را خاموش کنید. و حمام دسته جمعی..

بر اساس این گزارش، سوماروگا این توصیه را در راستای تلاش خود برای کاهش مصرف انرژی و سوخت تا ۱۵ درصد در زمستان امسال و جلوگیری از کمبود سوخت و خاموشی در این کشور مطرح کرده است.

این پیشنهاد مورد تمسخر فعالان شبکه های اجتماعی قرار گرفت و وزیر انرژی سوئیس را بر آن داشت تا در مصاحبه با رسانه ها به تلاش برای تایید این پیشنهاد اشاره کند. زیرا استحمام دسته جمعی بعد از یک سال دیگر مناسب نیست.