توسعه سیستم همکاری بین اپراتورهای ارتباطی و کمون هابه گزارش همشهری آنلاین و به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به لزوم همکاری اپراتورها و شهرداری ها در اجرای توسعه، برقراری ارتباط پایدار و اجرای آن گفت: وی گفت: قانون به عنوان یک بنگاه مستقل از اپراتورها می تواند فضای همکاری و ارتباط را شکل دهد تا انتظارات شهرداری و دغدغه های اپراتورهای داوطلب مورد توجه قرار گیرد و با ارائه چارچوبی برای توسعه بهترین همکاری ممکن بین دو بخش، پروژه توسعه فیبر نوری به بهترین و آخرین راهی که شهروندان در سراسر کشور می توانند از مزایای دریافتی خود بهره مند شوند، پیش خواهد رفت.

وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر علیرغم پیشرفت‌های مثبت در حوزه ارتباطات سیار، در حوزه ارتباطات ثابت عقب هستیم. از یک سو، طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، در ۳ سال و نیم آینده ۸۰ درصد خانوارها باید به ارتباطات پرسرعت دسترسی داشته باشند.