تماشا کنید من رادیو و تلویزیون را دوست ندارم. استفاده از مدل دست مردانه برای ناخن!


در حال حاضر برای نشان دادن ناخن ها در برنامه احکام به بهن ساج از شبکه سه از مدل مردانه استفاده شده است که این موضوع با واکنش کاربران به فضای مجازی همراه شده است. شاید گزینه بهتر استفاده از فرمت تصویر باشد.

قوانین کاشت میخ در لوله ها 3

منبع: رادیو

برچسب ها