تماس با قاچاقچیان توسط وزارت اطلاعات | جزئیات قاچاق عجیب را ببینیدبه گزارش همشهری آنلاین، وزارت اطلاعات افرادی را که ۲۰ هزار سیم کارت خریده و مکالمات بین المللی قاچاق می کردند، دستگیر کرد.

بر اساس این گزارش ۱۰۰۰ میلیارد اشک از این افراد گرفته شده است.

یادآور می شود تماس های بین المللی باید از طریق مراکز ارتباط بین المللی کشور مبدا و مقصد انجام شود و برقراری این ارتباطات از راه های غیرقانونی را قاچاق تماس می گویند.

با این کار به جای ارسال مستقیم تماس یک کشور دیگر به مقصد، از طریق مقر بین المللی در ایران به کشور مقصد ارسال می شود و از کمک تماس ما به نفع کشورهای خارجی استفاده می شود.