تقویت کننده ها محافظت از مرگ Omicron را برای افراد بالای ۵۰ سال تا ۹۵٪ افزایش می دهند: سلامتی


محافظت از مرگ با Omicron برای افراد ۵۰ ساله و بالاتر حدود ۶۰٪ بود.

اما این به چه معناست؟ ابتدا فکر می کردم این میزان مرگ و میر است، اما هیچ راهی وجود ندارد که ۴۰ درصد از افراد ۵۰ ساله یا بالاتر بر اثر کرونا جان خود را از دست بدهند. بنابراین “افزایش حفاظت از مرگ” به چه معناست؟


رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/