تعداد قربانیان جنایتکار در شرق تهران به ۸ نفر رسید


به گزارش همشهری آنلاین، در پی آزار و اذیت جنسی ۴ زن در حوالی پارک مهرگان شهرک مینی رسیدگی به این پرونده در دستور کار تیم نخبگان این اداره – پلیس آگاهی پلیس آگاهی قرار گرفت.

در تحقیقات اولیه رزمندگان حوزه شانزدهم مشخص شد قربانیان این پرونده در حوالی پارک مهرگان در حال قدم زدن بودند که در مکانی خلوت به مرد جوانی مورد حمله و تجاوز جنسی قرار گرفت.

با توجه به تعدد این پرونده تیمی از کارآگاهان در محل حادثه حاضر شدند و با بازرسی مشخصات مجرم را بررسی کردند.

همین سرنخ کافی بود تا کارآگاهان اداره شانزدهم آگاهی با اقدامات ویژه اطلاعاتی محل اختفای متهم را شناسایی و نسبت به دستگیری وی اقدام کنند.

با کسب این اطلاعات مهم، کارآگاهان به مخفیگاه این جنایتکار رفته و وی را در یک حمله دستگیر و برای تحقیقات به اداره شانزدهم آگاهی منتقل کردند.

متهم پس از انتقال به اداره شانزدهم پلیس آگاهی در تحقیقات اولیه به بزه آزاری جنسی اعتراف کرد و ۴ نفر از مالباختگان این پرونده با حضور در شعبه شانزدهم این باندباز را شناسایی کردند.

تحقیقات کارآگاهان ارشد اداره شانزدهم پلیس آگاهی در رابطه با این پرونده ادامه دارد و در آخرین تحقیقات ۴ زن دیگر به عنوان این مجرم شناسایی شدند. بدین ترتیب تعداد جان باختگان در این مورد به ۸ نفر رسید.

سرهنگ کارآگاه علی ولی پور گوردزی; رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در خصوص این پرونده با بیان اینکه با دستور مقام قضایی برای شناسایی متهمان احتمالی صورت متهم رها شد، گفت: در صورت وجود قربانیان این جنایتکار به اداره شانزدهم پلیس آگاهی مراجعه و شکایت کنید. پلیس آگاهی تهران. به بوغور بروید و مطمئن باشید که پلیس طبق اصل اعتماد به شکایت شما رسیدگی می کند.

تعداد قربانیان جنایتکار در شرق تهران به 8 نفر رسید