تصویر | شگفتی های خالص ایران دهکده نمکی در دل کویر اولین آبشار نمکی جهان را ببینید در بازدید به اصفهان بازدید اجتناب کرده اند روستای پتاس نمکی را اجتناب کرده اند انگشت ندهید.


به گزارش همشهری وب مبتنی بر، اگر به قلمرو خور را انتخاب کنید و انتخاب کنید بایابانک بروید. مجتمع گردشگری نهر بوتاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیابانک کدام ممکن است بهترین قلمرو نمکی ملت است برای ادغام کردن آبشار نمکی ۳۰ متری، مجموعه اوقات فراغت، حوض نمک، آب انبار، آلاچیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیت های مسکونی می باشد.

آبشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوض نمکی {در این} مجموعه توریستی کدام ممکن است {به دلیل} از گرفتن پتاس به رنگ آبی فیروزه‌ای است، مسافران را به شخصی فریب دادن می‌تدریجی. روشنایی آبشار در عصر شکوه آن توجه ها را تعجب آور است می تدریجی.

تصویر |  شگفتی های طبیعی ایران  دهکده نمکی در دل کویر اولین آبشار نمکی جهان را ببینید در سفر به اصفهان بازدید از روستای پتاس نمکی را از دست ندهید.

اینکه مجموعه تجاری گزینه داشته باشد همراه خود مونتاژ دهکده نمکی گزینه داشته باشد در گردشگری سودآور باشد فوق العاده ضروری است چرا کدام ممکن است ادامه دارد مناطقی هستند کدام ممکن است {به دلیل} جاذبه های خالص اجتناب کرده اند گردشگری بی بهره هستند. همراه خود این جاری متنوع اجتناب کرده اند مردمان ادامه دارد اجتناب کرده اند این مجموعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبشار نمکی اطلاعی ندارند.

پس اگر به اصفهان بازدید کردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جدا خور، بیابانک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریاچه نمک گذر کردید، این دهکده گردشگری را اجتناب کرده اند انگشت ندهید. روستای سالت بوتاس در ۴۰ کیلومتری شهر قرار دارد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه به پای آبشار برسید اجتناب کرده اند رودخانه نمک رفتن خواهید کرد کدام ممکن است فوق العاده جالب است.

تصویر |  شگفتی های طبیعی ایران  دهکده نمکی در دل کویر اولین آبشار نمکی جهان را ببینید در سفر به اصفهان بازدید از روستای پتاس نمکی را از دست ندهید.

آبشار نمک پتاس {در این} روستا حتی در این کره خاکی بی همتا است. قله این آبشار ۲۵ متر است.

تصویر |  شگفتی های طبیعی ایران  دهکده نمکی در دل کویر اولین آبشار نمکی جهان را ببینید در سفر به اصفهان بازدید از روستای پتاس نمکی را از دست ندهید.

علاوه بر این حوض فیروزه‌ای رنگی در نزدیکی آبشار موجود است کدام ممکن است {به دلیل} شوری بیش از حد آب تحت هیچ شرایطی در آن غرق نمی‌شوید.

در دهکده نمک بمانید

درگیر اقامت شخصی هم نباشید. از بال های نمکی این روستا مسکن را برای شما ممکن است ساده می تدریجی. در فراگیر این آبشار دهکده ای توریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت در ۴۰ کیلومتری شهرهای خور را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیابانک نوسازی شده است کدام ممکن است مفهوم های ممکن است را با توجه به اقامت ترکیبی آوری می تدریجی. متنوع اجتناب کرده اند چیزهایی کدام ممکن است {در این} روستا می بینید سفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید معقول هستند. اجتناب کرده اند سوئیت ها گرفته به همان اندازه طراحی خانه متنوع اجتناب کرده اند مکان های غذا خوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کافه ها همراه خود شوری برتر.

تصویر |  شگفتی های طبیعی ایران  دهکده نمکی در دل کویر اولین آبشار نمکی جهان را ببینید در سفر به اصفهان بازدید از روستای پتاس نمکی را از دست ندهید.