تصویر حیرت‌انگیز اجتناب کرده اند عالی کباب کالا دریافت کرد مسابقه عکاسی شد – پایگاه خبری اطلاعات خوشایند


به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل اجتناب کرده اند همشهری وب مبتنی بر، عکاس هندی این عکس را در یک واحد جاده شلوغ در ساعت شب گرفت، در حالی کدام ممکن است فروشندگان اجاق‌های زغالی را برای تهیه کباب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر غذاهای خیابانی روشن می‌کردند. دبدتا چاکرابورتی برای تصویری همراه خود عنوان Kebabiyana کدام ممکن است در سرینگر، در کشمیر خرس مدیریت هند گرفته شده است، شناخته شده به عنوان دریافت کرد مسابقات محدوده شد.