تصویری از تجمع مردم همدانا در اعتراض به بی آبیعصر روز چهارشنبه دوم شهریور، جمعی از مردم همدان در اعتراض به بی آبی مقابل آرامگاه بوعلی سینا تجمع کردند و با سر دادن شعارهای «بی مسئولیت، استعفا، استعفا»، «هموطن، همشهریان. شهروندان، اشتیاق خود را نشان دهید» و «استعفا، استعفا». شامگاه سه شنبه نیز تجمع مشابهی در مقابل استانداری همدان برگزار شد.