تصویب طرحی علیه ایران در مجلس نمایندگان آمریکا | فوبیا جدید آمریکا اجتناب کرده اند ایرانبه گزارش همشهری تحت وب به نقل اجتناب کرده اند فارس، مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را کدام ممکن است آرزو کرد مقابله همراه خود توان پهپادی ایران است به تصویب رساند. این قالب اجتناب کرده اند رئیس‌جمهور آمریکا می‌خواهد کسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای دخیل در این سیستم پهپادی ایران را در فهرست تحریم قرار دهد.

این قالب کدام ممکن است « پهپادهای ایران» عنوان گرفته همراه خود ۴۲۴ رأی موافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ رأی جایگزین {در این} مجلس به تصویب رسید، با این حال ادامه دارد به قوانین تغییر نشده است. این قالب، برای تغییر شدن به قوانین، نیازمند تصویب در مجلس سنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس امضای رئیس‌جمهور آمریکا است.

{در این} قالب کدام ممکن است دی‌ماه سال قبلی توسط گروهی اجتناب کرده اند اعضای هر ۲ حزب جمهوری‌خواه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دموکرات آمریکا حاضر شد اعلام کردن شده هدف آمریکا جلوگیری اجتناب کرده اند بدست آوردن ایران هر دو گروه‌های هم‌پیمان همراه خود آن به هواپیماهای با بیرون سرنشینی است کدام ممکن است می‌توانند به آمریکا هر دو شریکانش لطمه وارد کنند.

«گرگوری میکس» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا چندی پیش دانستن درباره این قالب مدعی شده بود «پهپادهای مرگبار» ایران «تهدیدی برای ایمنی آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح جهان» بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئله حملاتی علیه نظامیان آمریکایی‌، کشتی‌های تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکای جهان‌ای واشنگتن {بوده است}.  این قوانین‌گذار ارشد دموکرات افزود، این لایحه پیامی مقاوم به محله جهانی می‌رساند کدام ممکن است آمریکا، حمایت اجتناب کرده اند این سیستم پهپادی ایران را تحمل نخواهد کرد.

توانمندی پهپادی ایران در ماه‌های قبلی یکی اجتناب کرده اند اولویت‌های مقام‌های آمریکایی {بوده است}. «کنث فرانک مک‌کنزی» رئیس سابق گروه تروریستی ستاد فرماندهی مرکزی نظامی آمریکا موسوم به «سنتکام» اردیبهشت‌ماه سال قبلی هشدار داده بود کدام ممکن است ورزش پهپادهای ایران باعث شده آمریکا شیوع اثیری را اجتناب کرده اند کف دست بدهد.

مک‌کنزی طی گزارشی مکتوب به کمیته شرکت ها مسلح مجلس نمایندگان آمریکا آگاه بود: «استفاده در عمق ایران اجتناب کرده اند پهپادها در مقیاس‌های کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوسط به‌منظور ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله، باعث شده کدام ممکن است ما برای اولین بار اجتناب کرده اند زمان نبرد کره، با بیرون شیوع اثیری درست عملیات کنیم».

 وی در آن گزارش همراه خود هشدار دانستن درباره امکانات پهپادی ایران، دلیل داد: «به همان اندازه روزی کدام ممکن است نتوانیم عالی توان جامعه‌ای برای ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست دادن سامانه‌های اثیری با بیرون سرنشین تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید [در منطقه] مستقر کنیم، شیوع همراه خود مهاجم {خواهد بود}».

فرمانده نیروهای تروریست آمریکایی در غرب آسیا، همراه خود ادعای اینکه ایران تهدیدی روزانه برای نظامیان این ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدان آن در جهان است، هشدار داد کدام ممکن است شیوع ارتش آمریکا در خاورمیانه رو به فروپاشی است.

آبان سال قبلی نیز آمریکا تحریم‌هایی را در ارجاع به صنعت پهپادی ایران علیه ۴ شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ نهاد ادعا کرده بود. «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا در آن نقطه ذکر شد کدام ممکن است آمریکا اجتناب کرده اند تمامی ابزارها برای مقابله همراه خود «ورزش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد مخرب ایران» اجتناب کرده اند جمله اشاعه هواپیماهای با بیرون سرنشین استفاده خواهد کرد.

وی در شکسته نشده اضافه کرد: «آمریکا اجتناب کرده اند همه ابزارهای حال، اجتناب کرده اند جمله تحریم‌ها، برای جلوگیری، دلسرد کردن، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بین برداشتن جامعه‌های تدارکاتی کدام ممکن است داروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری مرتبط همراه خود پهپاد را به ایران در دسترس بودن می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این نهادهای ایرانی کدام ممکن است در چنین گسترشی کف دست دارند، استفاده خواهد کرد».

در چنین فضایی، آذرماه سال قبلی گروهی اجتناب کرده اند اعضای هر ۲ حزب جمهوری‌خواه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا ادعا کردند قالب موسوم به  « پهپادهای ایران» را در کنگره حاضر کرده‌اند. 

این قالب طبق آگاه تهیه‌کنندگان آن آرزو کرد محدود کننده تهیه کنید، جهان هر دو سوئیچ پهپادهای جنگی به ایران هر دو اجتناب کرده اند این ملت به مناطق تولید دیگری است. در حالی کدام ممکن است چندین قوانین در امریکا سوئیچ سلاح به ایران را ممنوع کرده‌اند در هیچ قانونی به صراحت به پهپادها ردیابی نشده است. این قوانین جدا از تحمیل محدودیت در کالا پهپاد به ایران، آرزو کرد جلوگیری اجتناب کرده اند سوئیچ پهپاد اجتناب کرده اند ایران به حزب‌الله هر دو تولید دیگری گروه‌های هم‌پیمان این ملت است.