تصاویر تنها جا مانده حادثه متروپل | این زن به خاطر آدرس اشتباه نجات پیدا کردبه گزارش همشهری آنلاین، این خانم آبادانی که در حال پذیرایی از امدادگران حادثه متروپل است، روز حادثه در ساختمان متروپل وقت دکتر داشت.

وی روز حادثه به قصد مراجعه به مطب دکتر به سمت متروپل حرکت می‌کند، اما وقتی تاکسی سوار می‌شود به جای امیری به اشتباه به راننده تاکسی می‌گوید لین‌یک و نجات پیدا کرد.