تصادف مرگبار و در حال سوختن کامیون بنزین با خودروهای در حال عبور از قم را ببینید


برخورد تریلی مملو از نفت سفید با خودروهای عبوری در جاده امام رضایی قم موجب آتش سوزی بزرگ منزل شد. آخرین اخبار حاکی از آن است که آتش سوزی تحت کنترل است، اما راننده کشته شده است. محل آتش سوزی راه بندان در جاده قم – اراک بود.

تصادف کامیون دیزل با خودروهای عبوری از قم AFO

تصادف مرگبار و در حال سوختن کامیون بنزین با خودروهای در حال عبور از قم را ببینید

کد جدید ۶۸۷۴۶۸

برچسب ها