ترویج فرهنگ کار و کار با جایگزینی دوره های مهارتی – خبر خوب پایه


به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب، به گزارش خبرنگار گروه استان های خبرگزاری آنا، مجتبی حکیم زاده در دیدار و گفتگو با عبدالحمید دورهکی، مدیرکل فنی انجمن فنی استان بوشهر، مهارت ها و دوره های کاربردی را تشریح کرد. در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنگستان (اهرم) گفت: تاکید مقام معظم رهبری در رأس گسترش آموزش های مهارتی و سیاست های دولت در زمینه اشتغال و مهارت لازم است دانشگاه ها با سازمان ها و سازمان ها ارتباط بیشتری داشته باشند. دانشگاه‌ها، به‌ویژه مؤسساتی مانند انجمن فنی، استخدامی و آموزشی، برای ایجاد سیاست‌هایی در ندائو برای پوشش حوزه اشتغال با یکدیگر همکاری کنند.

حکیم زاده بر ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه و مراکز فنی و حرفه ای با سرپرستان خانواده ها و الزامات فرهنگی و تبلیغی، آموزش مهارت های مختلف با توجه به نیازهای هر شهر و کشور در خانواده تاکید کرد.

رئیس واحد اسلامی واحد آزاد تنگستان (اهرم) یکی دیگر از راه های ترویج فرهنگ کار و اشتغال در بین جوانان را جایگزینی رشته های مهارتی به جای آموزش غیر فنی و آمادگی کامل این گروه دانشگاهی با فنی عمومی دانست. و مدیریت حرفه ای در استان بوشهر و مرکز فنی و عملیاتی این شهرستان. تنگستان به منظور همکاری و ارتباط متقابل به ویژه در زمینه ساخت دوره ها و کارگاه های فنی تخصصی اعلام کرد.

انتهای پیام/۴۰۶۲/