تجلیل از سالمندان – خبر خوب


در ایران مراسم باستانی یاد پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و سالمندان است و حدود سه هزار سال پیش روزی را به آن اختصاص می دادند و آن را جشن می گرفتند.

به گزارش پایگاه خبری اخبار خوب به نقل از ایسنا، یکی از سنت های کهن ایرانیان به بزرگداشت بزرگان و بزرگان هر خانواده اختصاص دارد که در بیست و پنجمین روز از شهریور ماه برگزار می شود.

ایرانیان حدود سه هزار سال پیش این روز را که «آشیش وانگ» نامیده می شد و روز رحمت و اخلاق و معنویت و روح پاک خداوند است را برای احترام به سالمندان جشن می گرفتند.

در کتاب «فرهنگ اساطیر» نوشته جعفر یاحقی درباره این آیین آمده است: «ایرانیان نخستین مردمی بودند که فکر کردند تکریم سالمندان وظیفه آنهاست و هر سال ۲۵ شهریور جشن سالمندان است. تاریخ این فرهنگ نیکو به سه هزار سال قبل برمی گردد، هرچند این تاریخ به عید نوروز اختصاص دارد.

نام این آیین برگرفته از نام روز برگزاری آن است. در زمان های قدیم هر روز از سال نامی داشت و بیست و پنجمین روز ماه را «آشیش وانگ» می نامیدند.

برخی منابع خاطرنشان می کنند که این سنت پس از سقوط ساسانیان به تدریج رو به افول نهاد و به فراموشی سپرده شد، زیرا در نوروز مرسوم بود که دست بزرگان مردم را ببوسند.

این در حالی است که احترام به بزرگان و سالمندان همچنان نقش مهمی در فرهنگ مردم ایران دارد.

از این رو بنا به توصیه سازمان بهزیستی کشور و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۸ مهرماه به عنوان روز سالمند در تقویم رسمی کشور به ثبت رسیده است.

انتهای پیام