تبریک به سخنگوی دولت برای بازنشستگان | سفارش بزرگ


به گزارش همشهری آنلاین، علی بهادری جهرمی در توییتر خود نوشت:

آیت‌الله رئیسی در پی درخواست جمعی از بازنشستگان محترم در خصوص وضعیتی که در سال جاری از رئیس‌جمهور دریافت کرده‌اند، به معاون اول رئیس‌جمهور دستور داده است که موضوع را در حضور نمایندگان بازنشستگان و کانون تامین اجتماعی بررسی و پیشنهادات خود را ارائه کند. پشتیبانی. پیشنهادات.”