بیماران بر سر داروی آلزایمر تقسیم شده اند: آیا این یک “خطری است که من حاضرم بپذیرم” یا فقط یک “قرص جادویی”؟رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/