بنیاد برکت برای ۳۰۰ هزار شغل در مناطق محروم کشور ایجاد کرده است – خبر خوب


به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری شاد، محمد ترکمانه اعلام کرد: بنیاد برکت امسال ۱۰۰ هزار طرح اشتغال زایی جامعه محور را در مناطق محروم و روستایی راه اندازی می کند که برای ۳۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای مردم این مناطق ایجاد شغل می کند. مناطق. ”

مدیرکل بنیاد برکت خاطرنشان کرد: در جلسه شورای عالی بهره برداری با رئیس جمهور مقرر شد بنیاد برکت به لحاظ زیرساخت ها، توانمندی ها و فعالیت در بخش توانمندسازی به ویژه در مناطق محروم ۳۰۰ هزار نفر باشد. از یک میلیون شغل ایجاد شده توسط دولت در سال ۱۴۰۱.

به گزارش ترکمانه، بنیاد برکت هم اکنون در ۱۲ هزار شهر کشور با پوشش ۴۰ درصد جمعیت روستایی حضور دارد و تاکنون پروژه هایی را راه اندازی کرده است و ۲۰۰ هزار اقتصاد در حوزه اجتماعی و راه اندازی مشاغل کوچک، متوسط ​​و خانگی در این مناطق آغاز شده است. . .

وی افزود: ماموریت و تمرکز ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد برکت توسعه مناطق محروم با محوریت شهرها، حاشیه شهرها و شهرهای کوچک است. در حال حاضر تمرکز این بنیاد بر کارهای کوچک و خانگی در این زمینه هاست.

مدیرکل بنیاد برکت در خصوص ابتکارات جدید در حوزه اشتغال توضیح داد: همچنین صحبت از تکمیل زنجیره ارزش اقتصادی در این بخش ها در سال جاری است. مروج بنیاد از آغاز کسب و کار تا تولید، فروش و صادرات محصول نهایی با کارآفرین همکاری خواهد کرد.

ترکمانه ادامه داد: بنیاد برکت فرآیند اشتغال زایی را به شبکه ای متشکل از مدیران و مربیان و حلقه مرکزی که در آن افراد وجود دارند، واگذار کرده است. نظارت و مساعدت در اشتغال زایی امروزه کار اصلی بنیاد است. شبکه ۱۰۰۰ عضوی بنیاد برکت بسیجیان و مربیانی هستند که به مردم مناطق محروم و روستایی در سراسر کشور خدمت می کنند.

وی بر نیاز کشور به جهاد اقتصادی تاکید کرد و گفت: جهاد کلمه مقدسی است و باید با هدف مشترک همراه باشد. جهاد نفسی است که باید به هدفی والاتر گره خورد. در اوایل انقلاب کشور نیاز به سازندگی و کار عمرانی داشت و حضرت امام (ره) بر اساس این نیاز دستور به راه اندازی جهاد سازندگی دادند. اولویت‌های فعلی کشور اما متفاوت است و نیازمند جهاد اقتصادی است.
مدیرعامل بنیاد برکت یادآور شد: کارهای بزرگی که در حوزه‌های مختلف از جمله اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی در مناطق محروم انجام شده، حاصل فعالیت‌های جهادی و بهره‌برداری گروهی است. اگر بخواهیم جهاد کنیم باید قوانین و مقررات پیچیده و هیئت مدیره را کنار بگذاریم.