برجسته ترین عکس از نیروهای ویژه شورش این زن مانتویی …به گزارش همشهری آنلاین، کارکنان گروه ویژه فرجا که در شهرهای مختلف کشورمان زندگی می کنند پس از ناآرامی های اخیر، عده ای از رهگذران با دیدن این نیروها که وظیفه ای جز تامین امنیت ندارند، شروع به گرفتن کردند. عکس های یادگاری با آنها و لباس فرم و با آنها.