ببینید چقدر باید تجهیزات ایرانی بخرید؟موسی فرزانیان، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم التحریر در تهران به همشهری آنلاین گفت: در تجارت کاغذ گرانی نداریم، عرضه و تقاضا امسال تقریبا یکسان است و متوجه شدیم بازار برای مردم خوب است.

رئیس اتحادیه کاغذ تهران با اشاره به اینکه امسال ۲۰ تا ۳۵ درصد قیمت مواد افزایش یافته است، گفت: در چند روز گذشته این عنوان رواج داده که دانش آموزان در مقطع ابتدایی باید در حداقل ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای خرید ابزار! این اطلاعات نادرست است.

گزارش: مرضیه ثمره حسینی

تصویر: امیر حمیدی نوید

تغییرات: عباسیان مهناز