ببینید | نابودی شر در کلان شهر به پایان رسیده است


تخریب این کلانشهر پس از ۱۳ روز ادامه دارد. در همین حال رئیس سازمان آتش نشانی و ایمنی شهر اهواز از پایان ماموریت ارتش این سازمان در محل حادثه در آبادان پس از ۱۳ روز فعالیت روزانه خبر داد.

شهرها

برچسب ها