ببینید | مجیدی: می گویند حضور زنان در میدان مسئله شرعی است. پس چگونه زنان در نمایش ها شرکت می کنند؟


در طول سال ها حضور بانوان در زمین به معضلی بزرگ برای ورزش ایران تبدیل شده است که به نظر می رسد راه حل بسیار ساده ای دارد و حضور بانوان و آقایان در کنار هم در تماشای رویدادهای ورزشی یک کار روشن و ساده است اما وجود دارد. در این سال ها مخالفت های زیادی با آن داشته است. به طوری که حتی فیفا تصمیم گرفته است که فدراسیون فوتبال ایران را مجبور به حضور زنان در ورزشگاه کند.

حضور بانوان در میدان

به گزارش همشهری آنلاین، ماجدی در برنامه فوتبال ۳۶۰ گفت: می گویند مشکل شرعی است. پس چگونه زنان در نمایش ها شرکت می کنند؟

به این نگاه کن:

کد جدید ۶۸۶۹۵۹

برچسب ها