ببینید | رئیسی: نرخ اجاره بها از ۲۵ درصد بیشتر نباشد.


سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور گفت: «ما در بخش مسکن عقبگرد بزرگی داریم. در ۴ سال باید ۴ میلیون خانه بسازیم. مالیات بر مسکن خالی در حال حاضر در جریان است. افزایش بیش از ۲۵ درصدی اجاره بها تعقیب شده. ما فکر می کنیم این مشکل از برخی جهات حل شده است.

رئیس بحث عمومی

برچسب ها