ببینید این صحنه واقعی است!به گزارش همشهری آنلاین، کاربری ویدئوی زیر را در توییتر به اشتراک گذاشت و نوشت: این صحنه واقعی است!

دختری در حال تعزیه جلو آمد و به تعداد تعزیه التماس کرد که امام حسین (ع) را نکشند.

در چشم دشمن اینها سربازند و عزادار آینده اباعبدالله هستند.