ببینید | انتقاد علی دایی به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها | همه با هم برابریمبه گزارش همشهری آنلاین، علی دایی در مصاحبه با عادل فردوسی پور در برنامه ۳۶۰ گفت: متاسفانه قوانین اجازه نمی دهد. ما همه با هم برابریم و حق زنان هم هست که بتوانند به ورزشگاه بروند. هر اندازه بگوییم هم تصمیمی در این باره گرفته نمی شود. ما نمی توانیم از همه دنیا جدا باشیم. باید با همه ارتباط داشته باشیم.

در این زمینه ببینید: