ببینید | اجرای موسیقی فراموش نشدنی توسط پسران افغان | بهتر از هاستینگ برای عصر جدید


پسران عصر جدید افغانستان موسیقی فراموش نشدنی ملامدجان را اجرا کردند. اجرای علی احمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانش را در ویدئوی زیر تبصره کنید.

علی احمد یک پسر جوان افغان است

برچسب ها