با ورود کووید، سالمندان کاهش استقامت و ضعف در حال رشد پیدا می‌کنندرژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/