با وجود تمایل شدید سالمندان به بالا رفتن سن، مدل دهکده یک گزینه بوتیک باقی مانده است.رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر
https://rdiet.ir/