با تغییر ساعت کاری به هدف ۶۰ درصد کاهش مصرف برق برسید – وب سایت خبر خوب


به گزارش پایگاه خبری معروف، ایرنا شنبه گذشته به نقل از شرکت مدیریت شبکه برق ایران، مصطفی رجبی مشهدی افزود: با تغییر ساعت کاری در ادارات، هزاران مگاوات برای کاهش مصرف برق ایجاد شده است.

وی در ادامه گفت: در تهران بزرگ ۵۰ مگاوات مصرف برق کاهش یافته است که با توجه به استفاده از ژنراتورهای برق در ادارات تا ۲۲۰ مگاوات از این ذخیره در تهران می رسد.

سخنگوی صنعت برق گفت: این صرفه جویی ها تاثیر بسزایی در تامین برق پایدار در سراسر کشور خواهد داشت.

رجبی مشهدی افزود: بهبود ساعات کاری یکی از اقدامات انجام شده است، سپس در پایان ساعت کار باید هوا را قطع و وسایل برقی غیر ضروری را خارج کرد.

وی ادامه داد: اگر به این نکات توجه نشود، تغییر ساعت کاری تاثیر چندانی نخواهد داشت، بنابراین با کنتور هوشمند نظارت و پایش می کنیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: این سرویس نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد و پس از تکمیل تا ۶۰ درصد کاهش یابد.