این هلوها را نخورید چون سمی هستندبه گزارش همشهری آنلاین، گلبن سهراب، متخصص تغذیه و تغذیه درباره کپک خاکستری یا آبی که وارد دانه هلو می شود، توضیح داد: نوع کپک و قارچی که وارد دانه هلو می شود و تغییر رنگ می دهد، با تولید سموم، سلامت انسان را به خطر می اندازد. ” پرت کردن.

او گفت: “کپک خاکستری یا سایر قارچ ها چیزهایی هستند که در برخی از میوه های رسیده یافت می شوند.”

او می افزاید: اغلب میوه هایی که روی درختان تشکیل می شود محل مناسبی برای ورود حشرات، کپک ها، قارچ ها و باکتری ها است زیرا از طریق شاخه ها با شاخه های عمیق ارتباط برقرار می کنند.