این تحقیق نماد می دهد کدام ممکن است این خودرو اصولاً با عابران پیاده برخورد می کنند – رانندگان خودرو بالاتر معادل وانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاسی بلندها اصولاً اجتناب کرده اند رانندگان در هنگام تلنگر با عابران پیاده برخورد می کنند.


این مطالعه نشان می دهد که این وسایل نقلیه بیشتر با عابران پیاده برخورد می کنند - رانندگان وسایل نقلیه بزرگتر مانند وانت و شاسی بلندها بیشتر از رانندگان در هنگام چرخش با عابران پیاده برخورد می کنند. کشتی شده توسط / u / BlankVerse
[comments]


رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/