رفتن به نوشته‌ها

ایمنی ترکیبی در برابر کرونا (ترکیبی از ایمنی طبیعی و واکسن)


مصونیت در برابر SARS-CoV-2 یک مسئله حیاتی برای جامعه جهانی است. بنابراین ، تعیین کیفیت و مدت زمان ایمنی آن یک موضوع اساسی است. اما سیستم ایمنی سازگار پیچیده است و این عوامل ممکن است بین ایمنی طبیعی (به دلیل عفونت) و ایمنی ایجاد شده توسط واکسن متفاوت باشد. پس از واکسیناسیون ، چه نوع ایمنی در افراد دارای ایمنی طبیعی ایجاد می شود؟ ما این موضوع را در مجله پزشکی اپل مطالعه خواهیم کرد.

ساختار سیستم ایمنی بدن

ایمنی همزمان به دلیل یافته های مهمی که افراد مبتلا به عفونت SARS-CoV-2 قبلی در برابر واکسن های کووید -19 ایجاد می کنند ، بسیار جالب است. حافظه ایمنی منبع ایمنی محافظتی است. مصونیت و مصونیت طبیعی در برابر واکسن SARS-CoV-2 دو راه مختلف محافظت است. سیستم ایمنی سازگار از سه جزء اصلی تشکیل شده است:

  • سلولهای B (منبع آنتی بادی ها)
  • سلولهای T+ CD4.
  • سلولهای T+ CD8.

برای ایمنی طبیعی ، SARS-CoV-2 ایمنی بیش از 8 ماه برای سلولهای CD4+ T ، سلولهای T CD8+ ، سلولهای B حافظه و آنتی بادیها مشاهده شد ، با کاهش نسبتاً کمی که به نظر می رسد تا حدودی در مدت 1 سال تثبیت می شود.

ایمنی طبیعی در برابر انواع پوسیدگی

سطوح ایمنی می تواند در محدوده ای باشد ، و مطالعات بزرگ نشان داده است که ایمنی طبیعی در برابر عفونت با علائم کووید -19 بین 93 تا 100 درصد برای بیش از 7 تا 8 ماه است ، از جمله مکانهایی که SARS نگران کننده است. 2 به اندازه آلفا رایج بود. ایمنی طبیعی در برابر سویه های ویروسی با تغییراتی که تشخیص آنتی بادی را به شدت کاهش می دهد [برای مثال، بتا (B.1.351)، گاما (P.1)، یوتا (B.1.526) و دلتا (B.1.617)] این روش کمتر روشن است و شواهدی از عفونت های مکرر با این نوع وجود دارد. فعالیت خنثی سازی آنتی بادی ها علیه اکثر گونه های مورد علاقه (VOC) برای ایمنی طبیعی و ناشی از واکسن کاهش می یابد. این واقعیت که اکثر VOC ها دارای جهش هایی هستند که باعث می شود آنتی بادی تا حدی فرار کند ، شواهدی از فشار انتخابی برای فرار از ایمنی طبیعی است.

اثربخشی واکسن در جهش های مختلف ویروس

ارتباط بیولوژیکی با کاهش اثر آنتی بادی های خنثی کننده علیه سویه های ویروس توسط آزمایشات بالینی واکسن و مطالعات مشاهده ای مشخص می شود. در موارد علامت دار ، Astrazenka از 75٪ به 11٪ کاهش می یابد. در مقابل ، اثربخشی واکسن Pfizer-bionatec در برابر موارد نوع بتا بدون علامت از 95 to به 75 decreased کاهش یافته و حفاظت در برابر بیماری های شدید در 97 remained باقی مانده است. گزارش ها نشان می دهد که هر دو واکسن بیشترین اثر خود را در برابر گونه های دلتا حفظ کرده اند.

ایمنی ویژه

چه اتفاقی می افتد هنگامی که افراد قبل از آلوده شدن واکسینه می شوند: مشاهدات در چندین مطالعه نشان دهنده هم افزایی قابل توجه است – ایمنی ترکیبی قوی که ناشی از ترکیبی از ایمنی طبیعی و ناشی از واکسن است. هنگامی که ایمنی طبیعی در برابر SARS-CoV-2 با ایمنی ناشی از واکسن ترکیب شود ، یک پاسخ ایمنی بیش از حد انتظار رخ می دهد. [مترجم : اگر به یاد داشته باشیم پژوهش اسرائیل در این مورد نشان داد که این ترکیب ایمنی آنچنان قوی است که هیچ واکسنی همتای آن وجود ندارد.] به نظر می رسد هر دو جزء ، سلول B و سلول T در ایمنی هیبرید وجود دارند.

ایمنی ترکیبی

آنتی بادی خنثی کننده

یک سوال مهم در مورد ایمنی ناشی از آنتی بادی گونه های مورد نگرش این بود که آیا کاهش آنتی بادی خنثی کننده آنتی ژن به طور ذاتی در گونه های مورد علاقه کم است. آیا تشخیص سلول های B به طور ذاتی و در واقع برای پروتئین های جهش یافته گونه های ویروس دشوار است؟ پاسخ منفی است.

مطالعات در مورد عفونت با گونه های بتا طبیعی نشان داد که پاسخهای آنتی بادی خنثی کننده به این گونه و گونه اجدادی قوی است. علاوه بر این ، آنتی بادی های خنثی کننده بتا پس از واکسیناسیون افرادی که قبلاً با گونه های غیر بتا آلوده بودند ، 100 برابر عفونت به تنهایی و 25 برابر بیشتر از آنتی بادی پس از واکسیناسیون ، با وجود عدم وجود واکسن یا عفونت بتا-سنبل طبیعی بود. شامل نمی شود این محدوده معادل افزایش یافته ابتدا توسط Stamatos و همکاران گزارش شد. سپس با چندین مطالعه تأیید شد. به طور کلی ، اثربخشی و میزان پاسخ آنتی بادی پس از واکسیناسیون افرادی که قبلاً به SARS-CoV-2 آلوده شده بودند ، غیرقابل پیش بینی و غیرمنتظره بود. * چرا این معادل باند ایجاد می شود؟

تاثیر سلولها بر ایمنی بدن

سلولهای حافظه B یک علت اصلی هستند. آنها دو عملکرد اصلی دارند: یکی تولید آنتی بادی های یکسان در هنگام عفونت مجدد با همان ویروس ، و دیگری رمزگذاری کتابخانه ای از جهش های آنتی بادی ، مخزنی از سویه های ایمنی. سلولهای حافظه B ، که در پاسخ به عفونتهای اصلی شکل می گیرند ، به نظر می رسد حدس های محافظتی در مورد سیستم ایمنی بدن در مورد اینکه کدام گونه های ویروسی ممکن است در آینده ظهور کنند ، باشند.

این استراتژی تکاملی قابل توجه ایمنی در برابر SARS-CoV-2 نشان داده شده است: بخش زیادی از سلول های حافظه B آنتی بادی هایی را که قادر به اتصال یا خنثی کردن گونه های مزاحم هستند رمزگذاری می کنند و کیفیت سلول های حافظه B با گذشت زمان افزایش می یابد.

بنابراین ، افزایش آنتی بادی های خنثی کننده ویروس پس از واکسیناسیون در افراد آلوده به SARS-CoV-2 قبل از واکسیناسیون ، یادآوری بسیاری از سلول های درجه B بالا است که پس از عفونت اصلی ایجاد شده اند.

ایمنی ترکیبی

عملکرد سلولهای ایمنی B و T

سلولهای T برای تولید سلولهای B مختلف حافظه در پاسخ به عفونت مورد نیاز است. توسعه سلول های B در پاسخ به عفونت یا واکسیناسیون توسط ساختارهای ریز تشریحی ایمنی موسوم به مراکز پیش ساز وابسته به سلول T ، که توسط سلول های کمکی فولیکول CD4+ T (TFH) آموزش دیده اند ، ترویج می شود. بنابراین ، سلول های T و سلول های B با هم کار می کنند و آنتی بادی های وسیع الطیف را علیه سویه های ویروس تشکیل می دهند. علاوه بر این ، به نظر می رسد سلول های T در مرحله بازیابی مهم هستند.

سلولهای حافظه B به طور فعال آنتی بادی تولید نمی کنند. آنها سلولهای منقرض شده ای هستند که تنها در صورت عفونت مجدد یا بعد از واکسیناسیون آنتی بادی می سازند. سلولهای حافظه B در مقایسه با عفونت طبیعی یا واکسیناسیون ، ایمنی هیبرید را 5 تا 10 برابر افزایش می دهند.

به نظر می رسد سلولهای T4 CD4+ و سلولهای TFH عامل اصلی جذب و تکثیر و تکثیر سلولهای SARS-CoV-2 بوده و فشار آنتی بادی قابل توجهی مشاهده شده است. واضح است که آنتی بادی ها در محافظت در برابر عفونت مجدد SARS-CoV-2 نقش دارند ، اما شواهد همچنین نقش سلول های T را نشان می دهد.

پاسخ سلول های T به SARS-CoV-2 در عفونت طبیعی گسترده است و اکثر اپیتوپ های سلول T در گونه های در معرض خطر جهش ندارند ، این نشان می دهد که احتمالاً سهم سلول T در ایمنی محافظ حفظ می شود. اکثر واکسن های کووید -19 مورد استفاده حاوی یک آنتی ژن واحد هستند ، در حالی که 25 پروتئین ویروسی مختلف در SARS-CoV-2 وجود دارد. بنابراین ، محدوده ذاتی پاسخ سلولهای CD4+ T و سلولهای CD8+ T در واکسنهای فعلی Covid-19 نسبت به عفونتهای معمولی محدودتر است ، در حالی که ایمنی ترکیبی شامل سلولهای T بالا و ضد T بالا است.

تأثیر واکسن بر ایمنی هیبرید

جالب اینکه ،

  • واکسنهای mRNA Pfizer-Bionetek و Moderna می توانند به طور قابل توجهی پاسخ سلولهای CD4+ T را در افرادی که قبلاً با یک دوز واکسن آلوده شده بودند افزایش دهند. تفاوت در پاسخ سلول های T پس از دو دوز واکسن در این افراد بسیار متفاوت است. آیا روشهای واکسیناسیون طبیعی/واکسن راهی قابل تکرار برای افزایش ایمنی است؟
  • واکسن شینگریکس در جلوگیری از زونا به افرادی که قبلاً با ویروس واریسلا زوستر آلوده شده اند بسیار م effectiveثر است (97٪ اثربخشی) و پاسخ های بسیار بیشتری نسبت به عفونت معمولی به تنهایی ایجاد می کند.

اخرین حرف

این مبنا همچنین در مورد گروه های بستر واکسن صدق می کند. مدتهاست مشاهده شده است که ترکیب دو نوع مختلف واکسن در یک رژیم دو دوز ناهمگن می تواند پاسخهای ایمنی را به طور قابل توجهی از یک پلت فرم واحد ایجاد کند. این ممکن است با ترکیب واکسن های کووید -19 مانند mRNA و واکسن های ناقل آدنوویروس اتفاق بیفتد. یافته های اخیر در ایمونولوژی SARS-CoV-2 شگفتی هایی است که می تواند برای ایجاد ایمنی بهتر در برابر Covid-19 و سایر بیماری ها مورد استفاده قرار گیرد.

تیم علمی کرونا

احسان پاکروان

محسن نعیم

منبع:

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *