اولین رویداد هوشمند زنجیره غذایی را برگزار می کند – اردوگاه خبری خوب


مهدی دلاوری، رئیس مرکز تحقیقات سازمان اتکا در گفت و گو با نماینده بهزیستی و تعاون خبرگزاری آنا، درباره جزئیات این اقدام گفت: ابتدا ظرفیت زنجیره غذایی از مزرعه. به جدول: این رویداد بر کشاورزی هوشمند، دامپروری هوشمند، صنایع غذایی و بسته بندی هوشمند جدید متمرکز است.

وی ادامه داد: در این رویداد برنامه های مختلفی از جمله; کارگاه های آموزشی و انتقال تجربه، پنل های ویژه مرتبط با زنجیره غذایی هوشمند، سخنرانی و ارائه نیازمندی ها.

دلاوری با بیان اینکه این رویداد را دوم مردادماه با مرکز نوآوری صنعتی افق برگزار می کنیم، گفت: شرکت های فناور و دانش بنیان و تیم های پویا در حوزه هوشمندسازی برای انجام پروژه این مرکز بخشی از مخاطبان هستند. این رخداد.

انتهای پیام/۴۱۷۲/