انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پا: کشتی برای حق کمک


ما گروه ها را الهام بخش می کنیم کدام ممکن است محتوای ما را بدون هزینه بازنشر کنند. این همان چیزی است که ما می پرسیم:

ممکن است باید ما را شناخته شده به عنوان نویسنده بی نظیر، همراه خود عالی پیوند به مکان ما در californiahealthline.org شهرت دهید. در صورت امکان، لطفاً نویسنده(های) بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید “جاده سلامت کالیفرنیا” را در یک واحد جاده کناری قرار دهید. لطفا لینک ها را در استوری حفظ کنید.

ملاحظه به این نکته حیاتی است کدام ممکن است همه عامل در californiahealthline.org برای بازنشر به راحتی در دسترس است نیست. اگر داستانی به‌عنوان «کلیه حقوق محفوظ است» علامت‌گذاری شود، نمی‌توانیم مجوز تخلیه مجدد آن مورد را اعطا کنیم.

خواه یا نه سوالی دارید؟ بدانیم.