انجام مسابقات مختلف ورزشی در تابستانبه گزارش همشهری آنلاین، «محمدهادی علی احمدی» شهردار منطقه ۱۳، ایجاد شرایط مناسب برای گذراندن تعطیلات شهروندان را مستلزم توجه به محیط فیزیکی و فرهنگی و اجتماعی متناسب با هر شهروند دانست. به گونه ای سازماندهی شود که شهروندان بتوانند ورزش را در سبد نیازهای خانوار و در نتیجه ایجاد بنیه اجتماعی قرار دهند.
وی افزود: امروزه ورزش به ویژه ورزش همگانی با ارتقای سلامت مردم در جامعه باعث افزایش طول عمر افراد می شود و از این رو یکی از نشانه های توسعه انسانی در جامعه محسوب می شود و بهره وری مددکاران اجتماعی را افزایش می دهد. به سمت توسعه این انجمن از هر نظر کمک می کند.»
شهردار منطقه ۱۳ ادامه داد: ورزش صبحگاهی در پارک ها و اماکن ورزشی، برگزاری همایش پیاده روی، میزبانی دوشنبه های ورزشی در مناطق ۲۲ گانه در ۵ مردادماه، برگزاری مسابقات درون ایستگاهی و … از جمله برنامه های منطقه ای برای تحقق اهداف می باشد. ورزش های عمومی و “این یک ابزار مشترک است.”
وی ادامه داد: در واقع برای ما مهم است که رویکرد خانواده محور و تمرکز بر بخش زنان و کودکان داشته باشیم، زیرا هرچه بیشتر به این گروه نگاه کنیم، در آینده شاهد پویایی و تحرک بیشتری در جامعه خواهیم بود. علی احمدی گفت: .