افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی / مستمری: ۵.۵ میلیون تومان-خبر خوبحداقل دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی ۵۷ درصد افزایش یافت / مدیر مستمری بازنشستگان: ۵.۵ میلیون تومان – سایت خبر خوب – خبر خوش
حداقل دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی 57 درصد افزایش یافت / سن بازنشستگی: 5.5 میلیون تومانزمان انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ – ۰۴:۴۳

بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، هیات وزیران هرساله افزایش مستمری کانون تامین اجتماعی را تصویب می کند تا حداقل مستمری بگیر حداقل دستمزد مصوب آن سال را دریافت کند. کارمندان

بر اساس مصوبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ به ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار دستمزد در ماه رسید.

بر اساس مصوبه هیات وزیران مقرر شد: در مورد حداقل دستمزد مستمری بازنشستگان، از کارافتادگی و مستمری کامل بازماندگان کانون تامین اجتماعی – اجتماعی که مطابق با قوانینی از قبیل مواد ۹۶ و ۱۱۱ می باشد. تامین اجتماعی قانون نباید کمتر از حداقل دستمزد باشد. کار خوب، معادل حداقل دستمزد یک کارمند شاغل تعریف و با افزایش ۵۷ امتیازی ۴ درصدی همراه خواهد بود به طوری که از ۴ درصد آن کمتر نباشد. ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار عزادار. در مورد مستمری برای شخص دارای از کارافتادگی جزئی و برای دیگری که قبلاً مستمری متناسب با سن پرداخت بیمه تعیین کرده است، بر این اساس و بر اساس درجه بالاتر افزایش می یابد.

همچنین با توجه به مفاد قانون بودجه ۱۴۰۱ (مصوب مجلس شورای اسلامی) در مورد صندوق های بازنشستگی مختلف (بر اساس افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگی) و تنظیم پرداخت دستمزد به کلیه مستمری ها، برای این گروه از ذینفعانی که دریافت کرده اند در صورت تجاوز از حداقل ۱۰ درصد افزایش می یابد. برای کمک به معیشت بازنشستگان بالاتر از حداقل، علاوه بر ده درصد ذکر شده، ماهیانه ۶۵۰ هزار تومان (پشت بام ۱۰ میلیون تومان) در ماه پرداخت می شود.


خبر خوب خبر خوب بازنشستگان خبر خوب خبر خوب خبر خوب خبر خوب خبر خوب معافیت بیمه سازمان تامین اجتماعی


ایکس

این را در داخل هم ببینید!
علی کاظم زاده در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه ایرنا در مورد میزان استفاده کاربران از …