افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی ناوگان اتوبوسرانی تهران در سال ۱۴۰۱ – مکان خبر عالی


به گزارش مکان اطلاعات اطلاعات به نقل اجتناب کرده اند گروه محله خبرگزاری آنا، بهرام نیکاهی رئیس نمایندگی واحد اتوبوسرانی تهران در ایام پایانی سال با حضور در مسجد ثارالله با کارمندان محل کار مرکزی این نمایندگی دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شرکت ها شناخت کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همت اتوبوسرانی تهران. اجتناب کرده اند تولید دیگری ارکان نمایندگی وحید در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: بدون در نظر گرفتن مشکلات ناشی اجتناب کرده اند تحریم های ناجوانمردانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سختی هایی کدام ممکن است {به دلیل} ضعیف اتوبوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرسودگی ناوگان متحمل شدیم، رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان نمایندگی وحید تمام امتحان شده شخصی را برای حاضر حداکثری به کار گرفته اند. شرکت ها به ساکنان.»

نیکاهی با دقیق اینکه امیدواریم سهم ۲۵ درصدی تردد مسافران تهران توسط ناوگان اتوبوسرانی ۱۴۰۱ محقق شود، افزود: با اقدامات شهردار تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت مدیریت شهری اجتناب کرده اند واحد، تمام امتحان شده شخصی را به کار خواهیم بست. در سال جدید شاهد افزایش باشیم.» شرکت ها به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی ناوگان اتوبوسرانی کدام ممکن است در ارتقای استاندارد اقامت در شهر تهران کارآمد تلقی تبدیل می شود.

رئیس واحد اتوبوسرانی در جاری حاضر سهم اتوبوسرانی در سفرهای داخل شهری را تنها ۴ نسبت عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: با استفاده اجتناب کرده اند کمتر از قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی ناوگان در امتحان شده هستیم تا سهم ۲۵ درصدی اتوبوس را در تهران به انگشت آوریم. برای بار روزانه.»

انتهای پیام/۴۱۷۲/