افزایش خطر ابتلا به بیماری روانی در کودکان پس اجتناب کرده اند ضربه مغزی


تصویر خبر: احتمال بیماری روانی کودکان پس از ضربه مغزی افزایش می یابد

چهارشنبه ۹ مارس ۲۰۲۲ (HealthDay News)

خوب تحقیق جدید عظیم آرم می‌دهد کودکانی کدام ممکن است دچار ضربه مغزی شده‌اند کشف نشده خطر تا حد زیادی مشکلات سلامت روانی پس اجتناب کرده اند آن هستند.

محققان دریافتند کدام ممکن است در مقابل با دوستان شخصی، کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوانانی کدام ممکن است در بازتاب دچار ضربه مغزی شده بودند، ۳۹ نسبت تا حد زیادی کشف نشده ابتلا به بیماری های روانی اجتناب کرده اند جمله مسائل اضطرابی، ناامیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل رفتاری بودند. آنها علاوه بر این تا حد زیادی به شخصی آسیب می رساندند.

مشاوران تاکید کردند کدام ممکن است اکثر کودکان تحت تأثیر ضربه مغزی درمانی مناسب پیدا می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج آن جای اولویت ندارد.

به عنوان جایگزین، آنها گفتند، این تحقیق بر اهمیت قابل توجه تکل ضربه مغزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت اجتناب کرده اند سلامت روان کودکان پس اجتناب کرده اند آن تاکید می تنبل.

آندره-آن لدوکس، محقق ارشد، اجتناب کرده اند موسسه تحقیقاتی بیمارستان کودکان شرقی انتاریو، در اتاوا، کانادا، اظهار داشت: “ارتباط بین ضربه مغزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامدهای سلامت روان در برخی – با این حال ۹ همه – کودکان دیده تبدیل می شود.”

او اظهار داشت کدام ممکن است برای خانوار ها ضروری است کدام ممکن است متوجه شوند کدام ممکن است مشکلات سلامت روان بالقوه است پس اجتناب کرده اند ضربه مغزی تحمیل شود. لدوکس اظهار داشت کدام ممکن است اگر متوجه “علائم درگیر کننده” شوند، می توانند با حاضر دهنده مراقبت های بهداشتی شخصی صحبت کنند.

وی افزود: {در این} بین، پزشکان پزشکی باید کودکان را اجتناب کرده اند تذکر مشکلات روانی تجزیه و تحلیل کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری به پیگیری ضربه مغزی شکسته نشده دهند.

ضربه مغزی روزی در حال وقوع است کدام ممکن است ضربه یا ضربه رفتن باعث تبدیل می شود ذهن برای عجله در موجود در جمجمه به ورودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب حرکت تنبل. این ممکن است علائم بلافاصله مختلفی معادل عوارض، گیجی، سرگیجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت عمومی ناخوشی تحمیل تنبل.

به آگاه وسط مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند بیماری های آمریکا، اکثر کودکانی کدام ممکن است ضربه مغزی می شوند، در عرض ۲ هفته بافت بهتری دارند. با این حال برخی علائم تمدید شده مدت “پس اجتناب کرده اند ضربه مغزی” دارند کدام ممکن است ممکن است ماه ها شکسته نشده یابد – اجتناب کرده اند جمله عوارض، اشکال خواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال در حافظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اصلی.

تحقیق علاوه بر این آرم داده‌اند کدام ممکن است کودکان بالقوه است در پی ضربه مغزی دچار مشکلات روانی معادل ناامیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل اضطرابی شوند.

تالین بابکیان، عصب روانشناس پزشکی در دانشکده کالیفرنیا، l. a.، اظهار داشت: یافته های جدید باید ملاحظه بیشتری را به این امتیازات جلب تنبل.

بابیکیان تاکید کرد: وقتی کودکان خوب ضربه مغزی با بیرون عارضه دارند، آسیب معمولا “محدودیت روزی دارد”.

او اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنگامی کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند آن علائم سلامت روانی از آنها تحمیل شد، احتمالاً به اختلالاتی در مسکن آنها درمورد تبدیل می شود: برای برخی اجتناب کرده اند کودکان، ناچاری برای مدتی بازی را کاهش دهند یا در ورزش های همان قدیمی شخصی نمایندگی نکنند، ممکن است آزار دهنده باشد.

بابکیان خاطرنشان کرد: در برخی اشیا تولید دیگری، کودکان بالقوه است دچار علائم PTSD شوند – برای مثال اگر در یک واحد تصادف رانندگی ضربه مغزی شوند.

او اظهار داشت کدام ممکن است بدست آمده داده ها از محسوس با توجه به افزایش ضربه مغزی برای خانوار ها ضروری است. این ۹ تنها برای اینجا است کدام ممکن است ببینیم چه نوع علائمی بالقوه است شکسته نشده یابند یا به نظر می رسد شوند، اما علاوه بر این برای اینکه همه عامل را در توجه انداز نگه داریم.

بابکیان سرمقاله ای را به در کنار این تحقیق نوشت کدام ممکن است در ۷ مارس به صورت اینترنت آشکار شد جامعه JAMA باز است.

این یافته ها بر ایده داده ها پزشکی نزدیک به ۴۴۹۰۰۰ کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان در انتاریو، در سنین ۵ تا ۱۸ سال است. بیش اجتناب کرده اند ۱۵۲۰۰۰ نفر دچار ضربه مغزی شدند، در حالی کدام ممکن است بقیه {به دلیل} آسیب ارتوپدی تحمل معامله با قرار گرفتند. هیچ خوب اجتناب کرده اند آنها سابقه معامله با {به دلیل} بیماری روانی یا ضربه مغزی زودتر در ۵ سال قبلی نداشتند.

گروه لدوک به تجزیه و تحلیل میزان تجزیه و تحلیل سلامت روان، آسیب به شخصی، بستری شدن در بیمارستان روانپزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودکشی در ۲ گروه – اجتناب کرده اند خوب ماه تا ۱۰ سال پس اجتناب کرده اند آسیب بدنی – تیز کردن.
خوب پرس و جو


ADHD مختصر مدت به شرایطی ردیابی دارد کدام ممکن است شناخته شده به عنوان زیر شناخته تبدیل می شود:
پاسخ را ببینید

محققان دریافتند کدام ممکن است به جز خودکشی، کودکان تحت تأثیر ضربه مغزی کشف نشده خطر نسبتاً بالاتری نسبت به دوستان شخصی هستند.

سالانه حدود ۱۱ نسبت تحت تأثیر بیماری روانی تجزیه و تحلیل داده می شوند، در مقابل با حدود ۸ نسبت اجتناب کرده اند کودکان تحت تأثیر آسیب های ارتوپدی. هر ۲ آسیب به شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستری شدن در بیمارستان روانپزشکی کمتر شایع بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ۲ گروه را با نرخ کمتر اجتناب کرده اند ۱٪ در سال تحمل تاثیر قرار می دادند. با این حال دوباره، کودکان تحت تأثیر ضربه مغزی کشف نشده خطر نسبتاً بالاتری قرار داشتند.

لدوکس خاطرنشان کرد کدام ممکن است برتری بین علائم پس اجتناب کرده اند ضربه مغزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب وضعیت سلامت روان جدید ممکن است پیچیده باشد. بر ایده داده‌هایی کدام ممکن است در اختیار داشتند، گروه او نتوانست تجزیه و تحلیل دهد کدام ممکن است خواه یا نه برخی اجتناب کرده اند کودکانی کدام ممکن است سلامت روانی آنها تجزیه و تحلیل داده شده بود، دچار سندرم پس اجتناب کرده اند ضربه مغزی شده‌اند یا خیر.

محققان مثبت نیستند کدام ممکن است چرا ساده برخی اجتناب کرده اند کودکان پس اجتناب کرده اند ضربه مغزی دچار علائم سلامت روان می شوند.

بابکیان اظهار داشت: «با این حال، ضربه مغزی یا ۹، مولفه‌های کلیدی موجود است کدام ممکن است اجتناب کرده اند سلامت روان کودکان حمایت می‌تنبل.

او اظهار داشت کدام ممکن است یکی بافت ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید “توانایی” می تنبل، در حالی کدام ممکن است عکس بافت تعلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهیم شدن با دوستان می تنبل. بابیکیان اظهار داشت، کمک به کودکان برای بازگشت ایمن به روال همان قدیمی شخصی پس اجتناب کرده اند ضربه مغزی فوق العاده مهم {است تا} اجتناب کرده اند کناره گیری یا “فقدان شرطی شدن” جلوگیری شود.

نزدیک به اهمیت مشارکت اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی، {هیچ کس} نمی گوید کدام ممکن است کودکان را باید اجتناب کرده اند بازی یا ورزش های جسمی به تماس گرفتن پیشگیری اجتناب کرده اند ضربه مغزی در اطراف نگه داشت.

بابکیان اظهار داشت: ما باید ضربه مغزی را قابل توجه بگیریم. “با این حال این می تواند با محبوبیت فواید کنار آمدن با مسکن متعادل شود.”


داده ها تا حد زیادی

امکانات مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند بیماری های آمریکا داده ها بیشتری با توجه به پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت ضربه مغزی دارند.

دارایی ها: Andree-Anne Ledoux، Ph.D.، دانشمند، بیمارستان کودکان مؤسسه تحقیقاتی شرقی انتاریو، را انتخاب کنید و انتخاب کنید استادیار، گروه پزشکی مولکولی سلولی، دانشکده اتاوا، انتاریو، کانادا. تالین بابکیان، دکترا، عصب روانشناس پزشکی، معاون سرپرست این سیستم بازی مغزی استیو تیش UCLA، مدرسه پزشکی دیوید گفن، UCLA. جامعه JAMA باز است۷ مارس ۲۰۲۲، اینترنت

اخبار پزشکی
حق چاپ © ۲۰۲۱ HealthDay. تمامی حقوق محفوظ است.


اجتناب کرده اند جانب آرم WebMD

دارایی ها ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم عصبی
راه رفع های بهداشتی اجتناب کرده اند حامیان پولی ما


رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/