افزایش تعداد شهرهای قرمز کشور ۲۶۲ شهر ایران در وضعیت قرمز و نارنجی کرونا قرار گرفتند.به گزارش همشهری آنلاین، مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: بر اساس آخرین به روز رسانی، تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز از ۷۸ شهر به ۱۰۶ شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی از ۱۸۴ شهر به ۱۵۶ شهر افزایش یافته است. . .

بر اساس این گزارش، شهرهای دارای وضعیت زرد از ۱۷۴ به ۱۷۳ و شهرهای دارای وضعیت آبی از ۱۲ به ۱۳ کاهش یافته اند.