اعضای هیات مدیره پرسپولیس را ببینید: اگر توهین به فوتبالیست ها و خانواده هایشان ادامه پیدا کند، از خود دفاع می کنیم.


خبیری یکی از اعضای هیات مدیره پرسپولیس گفت: باید متن هایی برای راستی آزمایی این افراد پیدا شود. دست از توهین بردارید اگر اینطور ادامه پیدا کرد، ما هم باید محافظت کنیم، اما درست نیست.

واکنش خبری به صحبت های گل محمدی

برچسب

پربیننده ترین اخبار

نظر خواننده امروز

پربیننده ترین اخبار امروز