استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دمای پایتخت در ۵ فروردین – مکان خبر عالی


به گزارش پایگاه خبری خوشایند به نقل اجتناب کرده اند گروه محله خبرگزاری آنا، بر مقدمه گفتن نمایندگی مدیریت آلودگی هوا در جاری حاضر شاخص آلودگی هوا ۷۷ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد هوای تهران در چهارمین روز اجتناب کرده اند نوروز باورپذیر است. .

علاوه بر این در ۲۴ ساعت قبلی شاخص استاندارد هوا ۷۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای تهران قابل تحمل بود. علاوه بر این دمای بالای پایتخت ۱۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمینه دمای آن ۷ سطح است.

انتهای پیام/۴۱۷۲/