ارقام عجیب در تحقیق و تفحص نامعلوم در جلسه دهم مجلس اصرار بر برخورد با مفسدان ۹۲ میلیاردی آیا نام حاکمان سابق ذکر شده است؟امیرمحمد حسینی – همشهری آنلاین: تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه و افشای فساد ۹۲ میلیارد تومانی جنجال به پا کرد. اکنون نمایندگان اصرار دارند که از قوه قضائیه نظارت بر این رسیدگی را بخواهند تا پرونده فولاد مبارکه مانند دیگر تحقیقات دوران مجلس تکمیل نشود.

تحقیق و تحلیل بی پایان ده فصل در مجلس

از مجلس اول تا مجلس نهم در مجموع ۳۶۵ درخواست تحقیق و تفحص مطرح شد که از این تعداد ۱۱۸ مورد به تصویب مجلس رسید و کار خود را رسما آغاز کرد. در مجلس دهم از مجموع ۲۰۸ تحقیق و تفحص و رسیدگی به هیأت رئیسه تنها ۹ پرونده از جمله رسیدگی و رسیدگی به بیت المال فرهنگیان، تشریفات کارگران معدن آقدره تکاب مورد رسیدگی قرار گرفت. ، تحقیق و تفحص از مدیران و مسئولان دو تابعیتی، تحقیق و تفحص از شرکت کشت و صنعت کارون، تحقیق و تفحص از صنعت نیشکر خوزستان و استعلام از شرکت ملی مس در ساختمان مجلس به مرحله قرائت رسید. و ۱۹۹ درخواست پاسخ مشخصی نداشتند که باز هم مستلزم بازنگری در تشریفات قانونی مرتبط با تحقیق و تفحص مجلس است.

همچنین در سال اول مجلس یازدهم ۱۸۹ درخواست تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان به هیئت رئیسه ارائه شد که از این تعداد ۱۲ مورد پس از بررسی در کمیسیون ویژه و قرائت گزارش کمیسیون به تصویب نمایندگان رسید. روی یک جلسه عمومی

بحث شکست تحقیق و تفحص زمانی جالبتر می شود که میانگین ۲۰۰ میلیون تومانی را با ۱۱۸ کمیته تحقیق و تفحص در ۹ دوره شورای اسلامی مقایسه کنیم که نتیجه آن ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است. بنابراین باید دید بررسی ها و بررسی های مجلس یازدهم به کجا می رسد و نمایندگان می توانند نتایج پرونده فولد مبارکه و فسادی که در آن در حال گسترش است را به دستاوردهای ملموس تبدیل کنند.

تحقیقات تمام شد، دادگاه باید رسیدگی کند

ابراهیم عزیزی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و عضو کمیته تحقیق و تفحص در این باره به همشهری آنلاین گفت: تحقیقات تکمیل و نتایج ارائه شده است. در این زمان دادگاه باید با تمام کسانی که در این پرونده مرتکب تخلف شده اند یا نسبت به آنها جنایت کرده اند برخورد کند.

هزینه و زمان زیادی برای این تحقیق صرف شد

عزیزی ادامه داد: مجلس امیدوار است بررسی ها و بررسی هایی که با هزینه های سنگین و طولانی مدت انجام می شود مورد توجه و پیگیری دادگاه ها قرار گیرد. از سوی دیگر در این تحقیق و تحلیل از کارشناسان و تکنیک های بسیاری استفاده شده است.

با تایید اعضای کمیته تحقیق و تفحص از فولاد: مجلس تایید می کند که دادگاه باید نتایج تحقیقات را با دقت پیگیری کند و با مجرمان و مجرمان برخورد کند.

آیا نام مقامات سابق دولت در پرونده فولاد مبارکه آمده است؟

عزیزی در پاسخ به این سوال که آیا نامی از مقامات سابق دولت در این پرونده برده شده است یا خیر، گفت: آنچه در تحقیقات مشخص شد چشم دادگاه است. تمام جزئیات در دست بررسی است و در حال حاضر اطلاعات بیشتری در دسترس نیست. این پرونده همچنان در مراجع قضایی پیگیری می شود و گزارش و اطلاع رسانی در این زمینه برای مشاهده نتایج ملموس تحقیقات بسیار مهم است.