ادعاهای جنجال‌برانگیز دانستن درباره خاندان سلطنتی بریتانیابه گزارش همشهری اینترنت به نقل اجتناب کرده اند ایندیپندنت، کتاب جدید سردبیر سابق «ونیتی‌فر» (Vanity Fair) به تماس گرفتن «نظر‌های کاخ: داخل کاخ ویندزور- واقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غوغا» (The Palace Papers: Inside the House of Windsor – The Truth and the Turmoil)، در شکسته نشده کتاب زودتر براون، «سرگذشت دایانا»، است کدام ممکن است مناسب پس اجتناب کرده اند نابودی زودرس دایانا در تصادف رانندگی در پاریس به بالا می‌رسد.

این کتاب برای ادغام کردن جزییات ۳۰ سال بعدی اقامت ملکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوک ادینبورو، شاهزاده ولز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهدخت کورنوال، دوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوشس کمبریج، را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوشس ساسکس است.

براون برای نوشتن کتاب معاصر‌اش با بیش اجتناب کرده اند ۱۲۰ تأمین مطلع صحبت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با جزییات درست، اجتناب کرده اند خیانت‌ها، روابط عاشقانه، را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوایی‌هایی می‌نویسد کدام ممکن است مهم‌ترین خاندان بریتانیا در عصر نوین اجتناب کرده اند بالا گذرانده است.

او به رئوس مطالب خویشتن‌داری ملکه همراه با برخورد کردن با نابودی شاهدخت مارگارت، ملکه مادر، را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاصر‌ترین‌ مورد، نابودی شاهزاده فیلیپ، در سال‌های پس اجتناب کرده اند نابودی اندوه‌بار دایانا می‌پردازد.

{در این} کتاب اتصال جنجالی شاهزاده چارلز با کامیلا نیز کدام ممکن است منصفانه سال پس اجتناب کرده اند نابودی دایانا در سال ۱۹۹۷ علنی شد، بازرسی می‌شود. علاوه بر این، فشار‌های روزافزون اتصال برادری ویلیام را انتخاب کنید و انتخاب کنید هری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتهامات پیرامون دوک یورک را انتخاب کنید و انتخاب کنید جفری اپستین، سرمایه‌دار بدنام، نیز در آن بازرسی شده است.

برخی اجتناب کرده اند جنجال برانگیزترین ادعاها عبارتند اجتناب کرده اند اینکه شاهزاده چارلز قابل انجام است {به دلیل} شخصیت «آسیب‌پذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودمحور» شخصی، به هیچ وجه تایید مادرش را جلب نکند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه کاخ باکینگهام تا زمان مطرح نشدن ادعاهای نژادپرستی اجتناب کرده اند زبان شاهزاده هری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مگان، این موضوع را «به مقیاس کافی انتقادی» نگرفت.

نویسنده علاوه بر این با اشاره به لقبی می‌نویسد کدام ممکن است ظاهرا در زمان تحصیل اندرو در آموزشگاه گوردونستون در اسکاتلند به او داده بودند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز با اشاره به واکنشی کدام ممکن است ظاهرا دوک به جدایی اجتناب کرده اند شریک زندگی سابقش، سارا فرگوسن، دوشس یورک، آرم داد.

شان اوگریدی، منتقد ادبی روزنامه ایندیپندنت، «نظر‌های کاخ» را کتابی «واضح را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرشاخ وبرگ» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «معدن شایعات خوشگوار سلطنتی» توضیح دادن کرد.

براون قول داده است کدام ممکن است کتاب معاصر‌اش «دید جهانیان را به خاندان سلطنتی بریتانیا را به تعیین کنید بازگشت‌ناپذیری تنظیم دهد.»

«نظر‌های کاخ: داخل کاخ وینزر- واقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غوغا» نوشته تینا براون، اجتناب کرده اند ۲۶ آوریل به راحتی در دسترس است {خواهد بود}.