احتمال تخریب بناهای تاریخی باغ سپه سالار ممنوعیت ورود مسئولان به شهرداری


امیر یزدی در گفت وگو با همشهری آنلاین، درباره جزئیات ملک میراث فرهنگی منقوش در خیابان سپه سالار، گفت: پس از اقدامات صاحب خانه در خیابان سپه سالار، نبش بخارا، معروف به چپ رنگین. در مورد تخریب بدون مجوز بنای تاریخی با اهمیت و بر اساس نامه اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، تخریب املاک مذکور در تاریخ ۳ تیرماه ممنوع بوده و به محض ابلاغ، اعلام شد. شهرداری منطقه ۱۲ برای جلوگیری از تخریب غیرمجاز این بنای تاریخی اقداماتی انجام داده اند.

تهدید بنای تاریخی معروف سپهسالار باغ ممنوعیت ورود مسئولان به شهرداری

وی گفت: پس از ابلاغ از سوی اداره میراث فرهنگی، دستور ورود به ساختمان و جلوگیری از آسیب غیرقانونی به بنای مذکور و همچنین دستگیری مالک و انتقال آن به دادسرا از دادگاه اخذ شد.

شهردار منطقه ۱۲ با بیان اینکه متأسفانه بامداد چهارشنبه ۸ تیرماه جاری، مالکان ضمن ممانعت از ورود کارکنان شهرداری به تخریب ادامه دادند، افزود: با رعایت کمون ۱۲ و تملک مجدد دستور ورود و جلوگیری از ادامه آن عملیات از تخریب غیرمجاز این اموال جلوگیری کرد. لازم به ذکر است علت انسداد بنا اگرچه ارزشمند تلقی می شود، اما با توجه به نامه اداره کل میراث فرهنگی و همچنین عدم اخذ مجوزهای لازم برای تخریب و نوسازی می باشد.

یزدی در پایان خواستار دسترسی و کمک همه مسئولان منطقه برای جلوگیری از تخریب این ملک شد.