اجتناب کرده اند مکان بفهمیم ضعیف پروتئین داریم؟ | دلیل برای شکنندگی ناخن‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریزش موبه گزارش همشهری وب مبتنی بر  به نقل اجتناب کرده اند سلامت، روزی کدام ممکن است مقدار انرژی مصرفی خیلی کم باشد، هیکل اجتناب کرده اند ذخایر پروتئین برای تامین نشاط استفاده می‌تنبل کدام ممکن است بالقوه است در نتیجه تحلیل توده عضلانی، نقطه ضعف سیستم امنیت، آسیب به موها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخن‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید… شود. سیگنال‌های بلعیدن ناکافی دارایی ها پروتیینی به همین ترتیب عبارتند اجتناب کرده اند: 

نقطه ضعف مفاصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده عضلانی

سلول‌های احساس ماهیچه‌ای برای ترمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره کار کردن دقیق به پروتئین‌ها خواستن دارند. با این حال در صورت ضعیف بلعیدن پروتئین، هیکل در موقعیت به این کار کردن نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروز درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف در ماهیچه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفاصل اتفاق می‌افتد. درد مداوم زانوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرنج‌ها، بافت کمبود پس اجتناب کرده اند انجام ورزش جسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی پس اجتناب کرده اند بلند شدن را می‌توان به سبک خورده شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آمده ناکافی پروتئین‌ها مرتبط دانست.

عدم‌ نشاط

ضعیف پروتئین سیستم امنیت هیکل را ضعیف می‌تنبل کدام ممکن است می‌تواند همراه خود عدم‌توان کافی برای انجام ورزش‌های همان قدیمی خستگی عجیب و غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌حالی در کنار است. نقطه ضعف سیستم امنیت حتی زمینه‌ساز ابتلا به بیماری‌های مختلف نیز می‌شود.

احتباس آب هیکل

روزی کدام ممکن است گوشت، ماهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حبوبات به‌مقیاس کافی بلعیدن نشود، مرحله پروتئین خون کاهش پیدا می تنبل. در چنین شرایطی آب به‌جای اینکه وارد خون شود، تا حد زیادی فریب دادن احساس‌های همراه خود مقدار تا حد زیادی پروتئین قابل مقایسه با پاها می‌شود.  

شکنندگی ناخن‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریزش موها

موها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخن‌ها اجتناب کرده اند کراتین تشکیل شده‌اند کدام ممکن است مرتب سازی پروتئین مسئله استحکام را انتخاب کنید و انتخاب کنید الاستیسیته است. اجتناب کرده اند همین‌رو، در صورت ضعیف پروتئین، ریزش موها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکنندگی ناخن‌ها قابل‌پیش بینی است. 

مشکل خواب

عدم‌بدست آمده کافی پروتئین‌ها باعث می‌شود ساخت هورمون‌ها نیز مختل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناهماهنگی‌هایی در عملکردهای هیکل اتفاق ‌افتد. به‌همین هدف مرحله تریپتوفان کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند اسیدهای آمینه حیاتی است، کافی نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع کار کردن شخصی به‌عنوان پیش‌ساز سروتونین می‌شود. سروتونین هورمونی است کدام ممکن است بافت نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب جذاب را تسهیل می‌تنبل.

عدم‌کانون اصلی کافی

سروتونین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوپامین ۲ ناقل عصبی هستند کدام ممکن است به ترتیب خلق‌وخو، کانون اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوشیاری کمک می‌تنبل. اجتناب کرده اند آنجا کدام ممکن است این ترکیبات اجتناب کرده اند پروتئین تشکیل شده‌اند، اگر مرحله پروتئین کافی نباشد، اختلال در کار کردن آنها تحمیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون اصلی دچار اشکال می‌شود.

نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرسنگی مداوم

تمایل مداوم به غذاخوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف غیرعادی می‌تواند یکی اجتناب کرده اند مشکلات عدم‌بدست آمده کافی پروتئین باشد. یکی اجتناب کرده اند تاثیرات پروتئین، تحمیل بافت سیری است. چنین افرادی باید به بلعیدن کافی پروتئین در وعده‌های بی نظیر وعده های غذایی ملاحظه داشته ‌باشند.