آیا هیات اجرایی اجرای افزایش مستمری اجتماعی را لغو کرده است؟ | پاسخ دولت به مصاحبه هابه گزارش همشهری آنلاین به نقل از منابع دولتی، پس از انتشار مصاحبه ای با رئیس کمیسیون اجتماعی استفساریه اسلامی در رسانه ها مبنی بر لغو مصوبه – بازنگری هیأت وزیران برای افزایش مستمری هیأت اجرایی. از تصمیمات دولت بازنشستگی تامین اجتماعی

متن کامل این توضیح به شرح زیر است:

۱. به محض اطلاع دولت از مجاری رسمی و نامه عمومی، بازنشستگان کانون تامین اجتماعی از تصمیم افزایش مستمری خود در سال ۱۴۰۲ شکایت کردند و رئیس جمهور به عنوان معاون اول رئیس جمهور برای رسیدگی به موضوع منصوب شد. دکتر جلسات متعددی با نمایندگان سازمان های بازنشستگی و سازمان های مرتبط برگزار کرد. مخبر پس از آن که طی آن تمهیداتی برای بهبود معیشت و حمایت از قدرت خرید بازنشستگان اندیشیده شد.

این در حالی است که کمیسیون مرتبط با دولت پس از اطلاع از تاثیر برخی قوانین مبنی بر اینکه تصمیم افزایش مستمری بازنشستگان ممکن است مغایر با مفاد برخی قوانین باشد. شیر برای رفاه اجتماعی، جلسه ای از کارشناسان را برای بررسی این موضوع تشکیل داد. نابرابری.

۲- بر اساس قانون اعمال اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین اجرایی مربوط، دفتر مطالعه و اجرای مصوبات دولت با قانون، مرجع مشورتی رئیس جمهور است. جمهوری مجلس شورای اسلامی برای انجام وظایف محوله به دو موضوع. . این کمیسیون مطابق قوانین و رویه‌های قبلی، نظر خود را نسبت به مصوبه شورای دولتی ریاست محترم مجلس اعلام می‌دارد. بنابراین هیات اجرایی جایی برای ابطال مصوبه هیات وزیران ندارد، بنابراین اظهارنظر یک مجلس محترم در این باره صحت ندارد.

۳- دولت از بدو تاسیس تاکنون بارها چه در حوزه گفتاری و چه در حوزه اشتغال حمایت از اقشار کارگری و آسیب پذیر کشور از جمله بازنشستگان محترم کانون بهزیستی و حداقل دستمزد را اعلام کرده است. .از قدرت خرید این عزیزان استفاده خواهد شد.