آن هلوها را نخورید چون سمی هستند – سایت خبر خوب


گلبن سهراب، متخصص تغذیه و تغذیه درباره کپک خاکستری یا آبی که وارد دانه هلو می شود، توضیح داد: ممکن است برخی از انواع کپک و کپک وارد دانه ها شود که هلو باعث تغییر رنگ آن می شود. سموم برای سلامت انسان مضر هستند.

او گفت: “کپک خاکستری یا سایر قارچ ها چیزهایی هستند که در برخی از میوه های رسیده یافت می شوند.”

او می افزاید: اغلب میوه هایی که روی درختان تشکیل می شود محل مناسبی برای ورود حشرات، کپک ها، قارچ ها و باکتری ها است زیرا از طریق شاخه ها با شاخه های عمیق ارتباط برقرار می کنند.